2014.

Kupovinom većinskog paketa dionica „Klas“ d.d. Sarajevo 22. februara, AS GROUP, jedna od najvećih bosanskohercegovačkih grupacija s većinskim privatnim kapitalom, akvirirala je ovu prehrambenu industriju. Akvizicijom „Klasa“, AS GROUP je postao većinski vlasnik još...

2007.

„Klas“ je investirao u kupovinu dodatnih udjela, odnosno dionica u sljedećim društvima: Mlin „Husinski rudar“ Ljubače, „Pekara“ d.d. Ljubače, „Sprind“ d.d. Sarajevo, „Clas-Con“ d.d. Sarajevo. Te 2007. godine „Klas“ zapošljava ukupno 1475 stalno uposlenih. Kupljen je...

2002.

Završena je potpuna rekonstrukcija Mlina i on je pušten u pogon 25. 9. Mlin je u tom vremenu, u tehničkom i tehnološkom smislu bio među najsavremenijim u Evropi. Istovremeno, imao je i najveći kapacitet od 450 tona dnevno u jugoistočnoj Evropi. U okviru mlina...

1996.

Uprava „Klasa“ i njeni uposlenici ulažu maksimum napora u obnovi porušenog, remontu oštećene i ratnom proizvodnjom amortizovane opreme i traženjem rješenja za nastavak još dinamičnijeg razvoja i uvođenja novih, najsavremenijih tehnoloških rješenja. Na posao se vraća...

1992. – 1995.

Opsada Sarajeva. Klas je imao izuzetno dugu tradiciju dobro organizovane kompanije i početkom rata je raspolagao značajnim vlastitim zalihama sirovina, energenata, repromaterijala, rezervnih dijelova, što će se pokazati ključnim u održavanju ratne proizvodnje,...
Bitnami