Socijalistička Republika BiH. U objektu sarajevskog Paromlina osnovano je preduzeće „Ishrana – trgovinsko preduzeće“, a na nivou grada formira se Gradsko narodno preduzeće „GRANAP“ koje u svom sastavu ima mlin i pekaru.

Bitnami