Kraljevina Jugoslavija. Sarajevski Paromlin je bio jedan od 30 najvećih mlinova u sistemu koji je zajednički nabavljao pšenicu iz inozemstva. U to vrijeme jedan dio upravne zgrade Paromlina služio je i kao VI. osnovna škola. Većinu opreme razmontirao je i odvezao u Mađarsku tada većinski dioničar Paromlina – Peštanski mlin „Viktorija“.

Bitnami