„Paromlin na valjke d.d.“ počeo je sa radom u martu, a posjedovao je poslovnu zgradu sa četiri sprata, silos i automatske uređaje, strojarnicu s parnom mašinom, kotlovnicu s dva velika kotla, ekonomiju i stolarsku radionicu, magacin, industrijsku prugu, jednu kuću za činovnike i 10 radničkih stanova. Godišnja proizvodnja Paromlina iznosila je više od 1.000 vagona.

Bitnami