UPRAVA

Boris BRKOVIĆ

Generalni direktor

Tel: + 387 33 72 71 93
Fax: + 387 33 72 71 42
E-mail: klasdd@klas.ba

Mirza KASUM

Izvršni direktor za računovodstvo, finansije, kontroling i IT

Tel: + 387 33 72 71 93
Fax: + 387 33 72 71 42
E-mail: klasdd@klas.ba

Dragan VUČIĆ

CSO / Izvršni direktor za prodaju i izvoz

Tel: +387 63 891 804
Fax: + 387 33 72 71 42
E-mail: dragan.vucic@klas.ba

NADZORNI ODBOR

Semir Sejdinović, predsjednik

Sulejman Hrvić, član

Haris Jahić, član

Bitnami