Bazar i Klas Marketi su domaći lanac maloprodajnih objekata u vlasništvu Klas d.d. Sarajevo. Otvoreno je preko 40 objekata u Sarajevu, Mostaru, Goraždu, Zeničko-dobojskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu.

Redni broj Prodavnica br. Adresa
1 1 – Kapija Bugojanska 1
2 6 – Baščaršija Baščaršija 4
3 8 – Gaudeamus Čekaluša 90
4 11 – Otoka Gradačačka 20
5 18 – Stup HECO pijaca
6 26 – Blažuj Blažuj-Kamenolom 49
7 27 – Ciglane Ciglane pijaca
8 31 – Grbavica Grbavička 40 A
9 72 – Alipašino Polje Trg ZAVNOBiHa  12
10 75 – Srednje Srednje bb
11 94 – Soukbunar Porodice Foht 61
12 127 – Željeznička stanica Put života bb
13 MAK 1 – Vratnik Mejdan 44
14 138 – Vogošća Igmanska 68
15 153 – Koševo (KCUS) II Bolnička 25
16 370 – Opća bolnica “A. Nakaš” S. S. Kranjčevića bb
17 427 – Koševo (KCUS) I Bolnička 25
18 429 – Mini pekara Envera Šehovića br 11
19 432  – Kobilja glava Kenana Brkanića bb
20 436 – Unitic Fra Anđela Zvizdovića 1
21 437 – Rosulje 24 JUNI 
22 440 – Vogošća Omladinska bb
23 433 – Nišići – Ilijaš Gajevi b.b.
24 443 – Breka Asima Ferhatovića bb 
25 446 – Trg heroja Trg heroja 35
26 447 – Klas Bakery Brčanska bb
27 457-Bazar Paromlinska br. 56
28 460-Pofalići Hamdije Čemerlića br.17
29 464-Višnjik Višnjik br.34
30 465- Nova Otoka Dž.Bijedića 129
31 311 – Sokolac Podromanija bb
32 256 – Lukavica Jovana Raškovića
33 55 – Goražde Alije Hodžića bb
34 MAK2 – Goražde Zaima Imamovića 33
35 42 – Buturović Polje Buturović polje
36 161 – Drežnica Gornja Drežnica
37 96 – Kreševo Mahala bb
38 33 – Vareš Čaršija 16
39 44 – Visoko Podvisoki bb
40 123 – Visoko Naselje Luke bb
41 Pekara Jelah H.K.Gradaščevića br.2
Bitnami