Dragan Vučić, član Uprave Klas dd, Izvršni direktor za prodaju i izvoz

Od 01.04.2020. godine sam na poziciji člana Uprave Klasa, na funkciji Izvršnog direktora za prodaju i izvoz.

Već 14 godina obavljao sam različite poslove, od onih na pozicijama strateškog rukovodstva u oblasti komercijalnih poslova u vodećim distribucijskim kompanijama, i u FMCG sektoru.

Posjedujem veliko iskustvo rada u timovima sastavljenim od ljudi različitih profila i obrazovanja, u kojima je nužno postizanje visokog nivoa kompromisa, predanosti, planiranja i organizacije, vodeći računa o postavljenim vremenskim rokovima.

Efikasan sam i perzistentan u ispunjavanju ciljeva, volim kreirati takmičarski duh među timovima kako bi postigli najbolji mogući rezultat.

Posebno zadovoljstvo za mene je raditi u domaćoj kompaniji, jer za domaću kompaniju srce kuca drugačije.

Ajla Šehić, pripravnica u Službi pravnih poslova

Po završetku fakulteta, pripravnički staž sam tražila 4 mjeseca, a tada sam čula putem JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo da kompanija Klas pruža priliku za ostvarivanje staža.

Prilikom razgovora za posao u Klasu, privuklo me je njihovo dugogodišnje iskustvo, raznolikost posla, mogućnost sticanja iskustva, te sam se mogla zamisliti kao uposlenik Klasa.

Zadaci koje dobijam su dosta raznovrsni i omogućavaju sticanje iskustva iz raznih oblasti unutar Službe.

Prije nego sam počela raditi u Klasu, znala sam da je to Društvo s dugogodišnjim iskustvom i da je domaći brend. Međutim, tokom rada, uvidjela sam da kompanija zaista nastoji poboljšati poslovanje, uslove rada, te zadovoljstvo samih radnika i kupaca. Zato je atmosfera u kompaniji Klas vrlo ugodna, pozitivna, a uposlenici Klasa su veoma prijatni i kad mi je zatrebala pomoć pri obavljanju zadataka, izašli su mi u susret i pomogli.

Edin Hasanspahić, voditelj proizvodnog pogona mlin Olovo

U Klasu sam uposlen od 1998. Godine, pa je za mene radno mjesto druga kuća.

Veliko mi je zadovoljstvo da svojim iskustvom i znanjem mogu dati doprinos razvoju komapanije  Trudim se svakog dana da zalaganjem i radom omogućim da se proizvodnja visokokvalitetnih, prirodnih vrsta brašna (raži, ječma i heljde) u Mlinu Olovo odvija na najbolji način.

Proizvodnja brašna odvija se svakog dana, a moj tim i ja trudimo se da doprinosemo daljem razvoju i održavanju lidereske pozicije Klasa u BiH i regiji kada je u pitanju proizvodnja hrane.

Indira Herenda, Rukovodilac mlina Sarajevo

U kompaniji Klas radim već 17 godina, a i prije zaposlenja usko sam sarađivala sa Klasom dugi niz godina. Divno je raditi u velikoj kompaniji kao što je Klas. Voditi proizvodnju jednog od najvećih mlinova u Jugoistočnoj Evropi, koji svakodnevno radi na produkciji proizvoda koji su traženi, neophodni i cijenjeni za mene predstavlja svakodnevni izazov.  

Znajući koje je mjesto i važnost Klasovih proizvoda na tržištu BIH i regije, osnovni cilj mog tima i mene je kreiranje proizvoda vrhunske kvalitete koji će u potpunosti ispuniti očekivanja naših potrošača.

Zato je sjajan osjećaj raditi u Klasu,  jer rad u timu je pozitivna energija utrošena u kreiranje proizvoda koji su obavezan dio obroka naših potrošača.

Posao koji radim stoga smatram važnim i vrijednim svih mojih zalaganja, koja mi predstavljaju zadovoljstvo, a ne obavezu.

Ivana Pandža, voditelj prodaje – regija Mostar

U kompaniji Klas uposlena sam na poziciji voditelja prodaje za regiju Mostar, koja uključuje područje cijele Hercegovine.

Za mene kao ženu je izazov voditi jedan veliki tim, sastavljen od ljudi različitih profila i obrazovanja sa jedne strane i rad sa velikim brojem poslovnih partnera sa druge strane.

Svoj posao volim zbog ljudi koje upoznajem, jer oni moj posao čine zanimljivim i dinamičnim…Ali raditi za domaću kompaniju je ipak najveća satisfakcija u mom poslu.

Vasvija Poljo, Rukovodilac službe kontrole kvaliteta i standardizacije / Menadžer kvaliteta

Uposlenica sam kompanije Klas od januara 1999. godine.

Iz želje i izazova da se usavršavanjem i inoviranjem prehrambene tehnologije u savremenim uslovima kvantitativno i kvalitativno zadovolji jedna od osnovnih  potreba čovjeka – ishrana, me je dovela do toga da zavolim svoj posao. To je i bio povod za upis studija prehrambene tehnologije, gdje sam stekla prevashodno teorijska znanja, koja sam i praktično mogla primjeniti i usavršiti u kompaniji Klas. Nakon spoja teoretskog i praktičnog znanja magistrirala sam na temu Alternativa korištenju šećera  sa zaslađivačima na bazi   skroba   (sorbitol)   u proizvodnji   poluslatkog dijetetskog   biskvit“.

Na poziciji Rukovodioca  službe kontrole kvaliteta  I standardizacije sam 13 godina gdje sam stekla opsežno iskustvo u upravljanju kontrolom kvaliteta, uvođenju, implemnetaciji I nadzorom  funkcionisanja standarda (ISO, HACCP, HALAL ….), edukaciji osoblja i donošenju rješenja za različite probleme vezane za kontrolu kvaliteta u prehrambenoj industriji.

Violeta Ilibašić, Supervisor prodaje za regiju Banja Luka

U Klasu obavljam poziciju Supervizora prodaje za regiju Banja Luka. Na ovoj poziciji sam od kraja 2019. godine.

Volim rad sa ljudima, druženje, dinamičnost, kreativnost i sve izazove koje nosi ovaj posao.

Volim način na koji me oblikuje i pruža mi priliku da upoznam nove ljude i ispunim sve zadane ciljeve.

U ovom poslu ne postoje granice samo hrabro i naprijed.

Preporučujem!

Zijad Hamzić, Poslovođa na odjelu Hljeba i peciva

Veći dio mog života vezan je za Klas jer tu radim još od 1985. godine  Počeo sam prije 35 godina, dakle odmah nakon završetka škole.

Kada sve sumiram, sve što sam u životu stekao, dobio sam od Klasa. U Klasu sam upoznao i svoju suprugu, oženio se i dobio dvoje djece.

U Klasu brinem o organizaciji rada u smjenama i tako osiguravam da na tržište izađu kvalitetni proizvodi. Ja volim svoj posao, jer je to najljepši posao na svijetu, a kada volite posao onda ste sretan čovjek.

Samija Ljaljak Ćorić, Tehnolog u Službi razvoja i vođa HACCP tima

U Klasu radim 21 godinu, tačnije od 18.01.1999. godine. Tokom godina rada u Klasu, obavljala sam različite pozicije. Prvobitni angažman je bio vezan za implementaciju ISO standarda, a kasnije tokom niza godina obavljala sam različite radne zadatke na pozicijama u Proizvodnji i Kontroli kvalitete.

Sada obavljam posao prehrambenog tehnologa koji je se velikim dijelom sastoji u razvoju novih proizvoda. Ovaj posao je veoma zanimljiv, kreativan i dinamičan.

Razvoj mi pruža mogućnost  konstatnog učenja i napredovanja i nudi mnogo izazova svaki dan. Zahtijeva puno truda, ulaganja i prije svega timski rad sa kolegama iz različitih sektora.

Posebno zadovoljsvo osjetim kada novi proizvod, nastao predanim timskim radom, ugleda svjetlo dana i bude prihvaćen  od strane krajnjih potrošača kojima je namijenjen.

Sedin Hasanović, Voditelj pogona za proizvodnju Rahat lokuma Srebrenica, Klas d.d. Sarajevo

Uposlenik sam Klasa već pet godina.

Moj posao zahtijeva puno truda i ulaganja. Ali iznad svega za mene obavljanje posla predstavlja veliko zadovoljstvo, jer imam mogućnost stalnog učenja i profesionalnog usavršavanja.

Sretan sam jer sam dobio priliku raditi u jednoj od vodećih BIH kompanija i zahvalan jer je Klas omogućio zaposlenje za mene i još 10 mladih ljudi, povratnika u Srebrenicu.

Motivacija za moj tim i mene jeste da našim radom doprinosimo uspješnom poslovanju Klasa, tako što sa puno ljubavi proizvodimo visokokvalitetne proizvode za naše potrošače.

Almir Zjakić, Regionalni rukovodilac prodaje Banjaluka i Bihać

U Klasu sam zaposlen od kraja septembra 2018. godine.

Vodilje sam prodaje regija Banja Luka i Bihać. Volim raditi sa ljudima, a bit mog posla je svakodnevni rad sa ljudima. Svaki radni dan je dinamičan i pun izazova

Veliko mi je zadovoljstvo da radim u domaćoj firmi sa dugogodišnjom tradicijom koja ima bogat asortiman visokokvalitetnih  proizvoda.

Bitnami