Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje obrazuje i radno osposobljava učenike s umanjenim intelektualnim sposobnostima, tačnije, s lakim intelektualnim poteškoćama za neka jednostavna zanimanja kao što su pomoćni moler, pomoćni tapetar, pomoćni kuhar, knjigovezac itd.

Pored intelektualnih teškoća, ova djeca često imaju i kombinovane smetnje, cerebralnu paralizu, autizam, teškoće s vidom, teškoće sa sluhom, skoliozu, epilepsiju i dr. Klas je kao društveno odgovorna kompanija i kompanija koja pomaže zajednici u kojoj živi i djeluje, odlučila da učenicima ove škole osigura svježa peciva za užine tokom nastave.

Svaki dan, nakon što pecivo bude dostavljeno, učenici pripremaju sendviče, što je jedan vid praktične nastave za zanimanja za koja se obrazuju. Ponosni smo što možemo pomoći i olakšati mladim naraštajima da svoje obrazovanje završe sa što manje prepreka.

Bitnami