Sarajevo, 09.06.2015.
Obavještenje o sazivanju Skupštine Klas d.d. Sarajevo za 29.06.2015.
 
 
   
   
  Ocijenite novi Klasov hljeb “Farmer”:  
Odličan
Dobar
Loš
 
     
   
     
 
 

30.10.2006.

Izvučeni su dobitnici nagrada u našoj nagradnoj igri. U nastavku pogledajte kompletan spisak svih dobitnika.

Svi nagrađeni nagrade mogu preuzeti svaki radni dan od 08:00 do 16:00 u supermarketu KLAS Centra, Paromlinska 43, uz ličnu/osobnu kartu.

Čestitamo sretnim dobitnicima!

30.10.2006.

DVADESET MIKROVALNIH PEĆNICA DOBILI SU SLIJEDEĆI UČESNICI NAGRADNE IGRE:

 1. BUROVIĆ ŠEHRIJA, SARAJEVO
 2. OKRETIĆ MIRELA, SARAJEVO
 3. SALEM GALEŠIĆ, TRG OSLOBOĐENJA, JABLANICA
 4. PAJIĆ DŽENITA, SPREČANSKA 1
 5. BALTA ADISA, SKENDERA KULENOVIĆA 33, VOGOŠĆA
 6. DEDIĆ MERIMA, DŽEMALA BIJEDIĆA 37, SARAJEVO
 7. LANGETA NEDŽIBA, SARAJEVO
 8. MREHIĆ NEDŽMIJA, MAČKAREVA 21, SARAJEVO
 9. HODŽIĆ HANA, M.PRELOGA 15, SARAJEVO
 10. ILVANA ZEČEVIĆ, SEMIRA FRAŠTE 7/I, SARAJEVO
 11. EMIR SULEJMANOVIĆ, BOLNIČKA 2, FOJNICA
 12. HASEČIĆ MERSIHA, SULEJMANA FILIPOVIĆA 15/I, SARAJEVO
 13. DEDIĆ NEDŽAD, VOJE DIMITRIJEVIĆA 15, SARAJEVO
 14. TALOVIĆ SAJMA, SARAJEVO
 15. SABINA BEŠIĆ, D. KULIDŽANA 5, SARAJEVO
 16. DUMANJIĆ BEHIJA, JOŠANIČKA 1, VOGOŠĆA
 17. SADŽIDA DRLJEVIĆ, KUNOVSKA 2/IV, SARAJEVO
 18. ZAHIR DERVIŠEVIĆ, ENVERA ŠEHOVIĆA 10, SARAJEVO
 19. KANIĆ ADMIRA, TUZLA
 20. NIŠIĆ FIKRET, TUZLA
PEDESET KAPA DOBILI SU SLIJEDEĆI UČESNICI NAGRADNE IGRE:
 1. DŽINOVIĆ DUNJA, MOSTAR
 2. KALAJAC ŠAHSENA, PORODICE RIBAR 89, SARAJEVO
 3. HODŽIĆ ISMIRA, HENDEK 12, SARAJEVO
 4. FISOVIĆ SABRINA, B. MUTEVELIĆA 38, SARAJEVO
 5. OKRETIĆ SINIŠA, SARAJEVO
 6. KURBAGIĆ DŽEMKA, VIŠNJIK 29, SARAJEVO
 7. ALIJAGIĆ NADIJA, K. TOMISLAVA 27, MOSTAR
 8. ĆEMALOVIĆ VERA, DŽAMIJSKA 6, SARAJEVO
 9. BAJIĆ VEDRAN I EMIR, S. FRAŠTE 16/XII, SARAJEVO
 10. MEHMEDOVIĆ AIDA, TUZLA
 11. HAJRADINOVIĆ HAMZA, SARAJEVO
 12. ČAUŠEVIĆ ADNAN, SARAJEVO
 13. BUROVIĆ HUSNO, SARAJEVO
 14. BRADARIĆ MARIJA, SARAJEVO
 15. SMAJLOVIĆ MERDISA, TUZLA
 16. KOVAČEVIĆ VAHDETA, TUZLA
 17. MEHMEDOVIĆ FUAD, TUZLA
 18. ĐULOVIĆ ADNAN, TUZLA
 19. SULJIĆ KASIM, TUZLA
 20. POŽEGIĆ BEKSIMA, TUZLA
 21. BUBLIN HARIS, SARAJEVO
 22. ĐIP ELMIN, SARAJEVO
 23. BEĆIROVIĆ DŽEMILA, HENDEKUŠA DO 28, SARAJEVO
 24. MULAOSMANOVIĆ MUHAMED, SARAJEVO
 25. HAJRADINOVIĆ ELDIN, SARAJEVO
 26. RAŠITOVIĆ KIMETA, MALI KAČENIK BR. 5, SARAJEVO
 27. RAŠINLIĆ JASMINA, K. KAPETANOVIĆA 22
 28. DŽELILOVIĆ DŽENITA, KOLONIJA 411, KONJIC
 29. MILOŠEVIĆ RAZIJA, BJELAŠNIČKA 33, PAZARIĆ
 30. AVDIĆ SAKIB, DŽ. BIJEDIĆA 89, SARAJEVO
 31. KURTOVIĆ ENISA, S. ŠIKALA 4, SARAJEVO
 32. HADŽIOMEROVIĆ ISMETA, KRALJA TOMISLAVA 61, MOSTAR
 33. ODOBAŠIĆ LEJLA, VARDA 34, KONJIC
 34. SARAJLIĆ TIMUR, VREOCA 9, ILIDŽA
 35. VIDOVIĆ VESNA, A. STARČEVIĆA 32C, MOSTAR
 36. DŽELILOVIĆ JASMINKA, KOLONIJA 411, KONJIC
 37. SALKIČEVIĆ VERNES, GRBAVIČKA 14A/XII, SARAJEVO
 38. SVRAKA ALEN, VITOMIRA LUKIĆA 53, SARAJEVO
 39. OKRETIĆ MIRELA, SARAJEVO
 40. ŠLJIVO MERSIJA, KONJIC
 41. BABIĆ RANKO, DRUGOVIĆI BB, HRVAĆANI
 42. DEMIROVIĆ EDINA, VARDA BB, KONJIC
 43. HMELJAK ALIJA, PARTIOTSKE LIGE 48
 44. AVDUKIĆ NIJAZ, SARAJEVO
 45. BOŠKAILO JASMINA, BLAGOVACX I/10, VOGOŠĆA
 46. SUDŽUKOVIĆ ADNAN, SARAJEVO
 47. HURIĆ ŠEFIKA, SARAJEVO
 48. TANOVIĆ ASMINA, PUT ZA OPINE 13, MOSTAR
 49. DURMIŠEVIĆ FARUK, SARAJEVO
 50. BAJROVIĆ ANIDA, DRINSKA 150, SARAJEVO

PEDESET MAJICA DOBILI SU SLIJEDEĆI UČESNICI NAGRADNE IGRE:

 1. BUBLIN LEJLA, SARAJEVO
 2. KARAICA MEHMED, SARAJEVO
 3. GUKIĆ EMINA I EDIN, KONJIC
 4. MIDŽIĆ SAFIJA, EMILA ZOLE 7, SARAJEVO
 5. SINANAGIĆ MEHO, B. ZENUNI 1, SARAJEVO
 6. MULALIĆ FARUK, MOSTAR
 7. VUKOMANOVIĆ VANJA, BEHDŽETA MUTEVELIĆA 55, SARAJEVO
 8. GLADOVIĆ ARMIN, MUHAMEDA RIDŽANOVIĆA 14, SARAJEVO
 9. PIKNJAČ FADILA, G. JOŠANICA III, BR. 53
 10. ANDROČENKO SANJA I NEVENKA, SARAJEVO
 11. HODŽIĆ HATIDŽA, BIŠĆEVIĆA 6A, MOSTAR
 12. GAČANIN IBRAHIMA, ORAŠIK
 13. KURBAGIĆ AMELA, VIŠNJIK 29, SARAJEVO
 14. PRANJIĆ LUCA, CIVILNIH ŽRTAVA RATA 4/I, KONJICI
 15. KURTOVIĆ RABIJA, OLIMPIJSKA 40, SARAJEVO
 16. ZAHIROVIĆ MUHIDIN, UL. 4. JULI 49, KAKANJ
 17. TUKIĆ SULEJMANA, VRATNIK MEJDAN 1, SARAJEVO
 18. ŠIRIĆ JASMINA, FRANKOPANA 3, MOSTAR
 19. KARIĆ HAJRA, BOSANSKA IV, SARAJEVO
 20. MANDIĆ ISIDORA, HASANA SUŠIĆA 9, SARAJEVO
 21. AVDIĆ ERNES, TUZLA
 22. KARIĆ SAUDIN, TUZLA
 23. TODOSIJEVIĆ DRAGICA, SARAJEVO
 24. KANJIĆ ADMIR, TUZLA
 25. MUSIĆ ALISA, SARAJEVO
 26. ŠEĆERKADIĆ RAIFA, SARAJEVO
 27. MUHAMEDAGIĆ AMRA, SARAJEVO
 28. MEKIĆ NEDŽAD, ČOBANIJA 17/12, SARAJEVO
 29. SARAJLIĆ DENIS, VREOCA 9, ILIDŽA, SARAJEVO
 30. MALKOČ SINIŠA, DR ANTE STARČEVIĆA 38/X, MOSTAR
 31. NUHANOVIĆ NIJAZ, ALIBEGA FIRDUSA ČIKMA 2, SARAJEVO
 32. HAJRADINOVIĆ BELMA, SARAJEVO
 33. NIKŠIĆ FAHRA, SARAJEVO
 34. TUHČIĆ NAZA, OMLADINSKA 60, VOGOŠĆA, SARAJEVO
 35. LUKOVAC ALMASA, EMILA ZOLE 7, SARAJEVO
 36. DRAGIČEVIĆ ZRINKA, HUMSKA 3/2, SARAJEVO
 37. BURZIĆ EDIN, HASANA BRKIĆA 2, SARAJEVO
 38. ARAMBAŠIĆ KATE, BOSANSKA 14/V, SARAJEVO
 39. OKRETIĆ ANJA, SARAJEVO
 40. PADALOVIĆ EDINA, KONJIC
 41. HALILOVIĆ ALMIR, GORNJE POLJE B23, KONJIC
 42. ČIČIĆ ŠEVALA, ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA 4/XI
 43. BULBUL SAMED, SARAJEVO
 44. KATICA SADINA, S. B. BAŠAGIĆA 116, SARAJEVO
 45. DEDIĆ NEDŽAD, VOJE DIMITRIJEVIĆA 15, SARAJEVO
 46. PAŠKVALIN LJILJANA, PAROMLINSKA 13/III, SARAJEVO
 47. ČERKEZ AIŠA I JUSUF, BLAGAJ
 48. PAŠIĆ EMINA, NURIJE POZDERCA 5/VIII, SARAJEVO
 49. SARAJLIĆ UBEID, VREOCA 9, ILIDŽA, SARAJEVO
 50. FAZLAGIĆ AMIRA, BARDAKČIJE 4, SARAJEVO

PEDESET POKLON KESA „KLAS“-A DOBILI SU SLIJEDEĆI UČESNICI NAGRADNE IGRE:

 1. ŠEREMET BEDRO, DONJE ČEBEDŽIJE 15, SARAJEVO
 2. ZULFIKARPAŠIĆ NERMIN, TRG GRADA PRATO 2, SARAJEVO
 3. OKRETIĆ ANJA, SARAJEVO
 4. TURKOVIĆ SMAIL, XVI 52, MOSTAR
 5. SULJIĆ ADIS, AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 128, SARAJEVO
 6. MUSIĆ SEDIN, SARAJEVO
 7. OMERČEVIĆ MULIJA, SARAJEVO
 8. PEDALO MILAN, JADRANSKA 11, SARAJEVO
 9. KURTANOVIĆ BISERA, KOMATIN 47, SARAJEVO
 10. GAGULA VEZIRKA, DR MILICA KASAPIĆ, SARAJEVO
 11. HASIĆ AMELA, TUZLA
 12. SALIHOVIĆ FERID, TUZLA
 13. MUJIĆ NIHAD, TUZLA
 14. ŠIŠIĆ IRNESA, TUZLA
 15. MACURA VLADIMIR, TUZLA
 16. HUKIĆ ADELA, TUZLA
 17. HALILOVIĆ ŠAHBAZ, TUZLA
 18. PRELJIĆ AMIR, TUZLA
 19. GATIĆ SAFET, TUZLA
 20. SPAHIĆ MUSTAFINA, TUZLA
 21. SALKIĆ AMIRA, TUZLA
 22. ALJIĆ EMINA, TUZLA
 23. KARAKOSTIĆ LJILJANA, TUZLA
 24. BUBLIN FAHRA, SARAJEVO
 25. HURIĆ BEHIJA, SARAJEVO
 26. HRNJIĆ NIHAD, SARAJEVO
 27. MULAOSMANOVIĆ MERSIHA, SARAJEVO
 28. LANGETA AZRA, SARAJEVO
 29. BOŽUR IVAN, SARAJEVO
 30. FAGIN FATIMA, SARAJEVO
 31. KIRLIĆ KATERINA, OBALA KULINA BANA 32, SARAJEVO
 32. GORDANA HODŽIĆ, SARAJEVO
 33. MULALIĆ MERIMA, SARAJEVO
 34. ČAUŠEVIĆ SEAD, SARAJEVO
 35. SARAJLIĆ TIMUR, VREOCA 9, ILIDŽA, SARAJEVO
 36. OMEROVIĆ RAHIMA, MIŠEVIĆI 51/2, HADŽIĆI, SARAJEVO
 37. DEDIĆ JASMINKO, SARAJEVO
 38. BAŽDAR SAMIR, SARAJEVO
 39. VELIĆ AMRA, BJELUGOVIĆKA 68, SARAJEVO
 40. PARAVLIĆ HUSEJIN, ZAGREBAČKA 57b, SARAJEVO
 41. AHMETHODŽIĆ EDISA, HENDEKUŠA 41, ILIDŽA, SARAJEVO
 42. MALAGIĆ MELIHA, DONJA VOGOŠĆA 12, SEMIZOVAC, SARAJEVO
 43. LEMEŠ FATIMA, BARUTHANA 17, SARAJEVO
 44. DŽELILOVIĆ JASMINKA, KOLONIJA 4, KONJIC
 45. HUSEINOVIĆ SUADA, SARAJEVO
 46. GLUŠAC SELIM, SARAJEVO
 47. MUHUBIĆ MINA, TUŠČICA 45, KONJIC
 48. MRŠEVIĆ DŽANELA, NURIJE POZDERCA 4/7, SARAJEVO
 49. KURTOVIĆ MUNEVERA, OSIK DO BROJA 232, ILIDŽA, SARAJEVO
 50. KOS MUBERA, SARAJEVO
 
     
Povratak na početnu stanicu...