Brašno, kao osnovna životna namirnica, u Klasu se proizvodi u strogo kontroliranim procesima i zdravstveno-higijenskim uslovima. Kompletan proizvodni proces je automatiziran i ni u jednom trenutku pšenica potrebna za proizvodnju se ne izlaže rizicima koji bi mogli narušiti njen tehnološki i zdravstveni kvalitet.

Klasov mlin za preradu pšenice je najveći i najsavremeniji mlin za preradu pšenice u Jugoistočnoj Europi, čiji je ukupni instalirani kapacitet 450 tona dnevno. Klas proizvodi sve tipove brašna, T-400, T-500, T-710, T-850, T-1100. Proizvode se i namjenska brašna sa specificiranim kvalitativnim parametrima. Na tržištu je najprepoznatljiviji brend Zlatni puder (T-400), koji je već više od 40 godina apsolutni lider u kategoriji namjenskog brašna, te brašno T-500.

Posebno je zanimljivo i za potrošače važno da brašno pneumatskim transportom (fluidna veza) odlazi u Velepekaru i industrijsko postrojenje za proizvodnju tjestenine, tako da ne postoji nikakva mogućnost njegove kontaminacije. U drugom smjeru brašno odlazi na liniju automatskog pakovanja gdje se priprema za potrebe domaćeg tržišta i izvoz van granica BiH.

Klikom na katalog Mlinarstvo dobit ćete potpun pregled asortimana sa logističkim podacima