KLAS | Politika kvaliteta
21343
page-template-default,page,page-id-21343,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

POLITIKA KVALITETA I SISTEMA UPRAVLJANJA OKOLINOM

Politika kvaliteta sa politikom sistema upravljanja okolinom su sastavni dio strateške politike KLAS d.d. Sarajevo. Opredijeljenost i obaveza svih uposlenika je poštivanje strateške politike koja obezbjeđuje napredak na temelju slijedećih načela:

 • uspješno poslovanje,
 • zadovoljstvo kupaca,
 • zadovoljstvo uposlenika, vlasnika, dobavljača i društvenog okruženja,
 • liderstvo u proizvodnji hrane na domaćem tržištu uz povećanje prisutnosti i na ino tržištu,
 • prepoznatljivost po kvalitetu i zdravstveno – higijenskoj ispravnosti proizvoda i procesa bez štetnih uticaja po okolinu,
 • primjena najsavremenije tehnologije i opreme u proizvodnji i kontroli hrane,
 • kompetentnost i motivisanost uposlenika,
 • poštivanje referentnih standarda i zakonskih propisa (ISO 9001:2000, HACCP, ISO 14001:2005, HALAL)
 • primjena ekološko prihvatljivih procesa uz prepoznavanje i nadzor njihovih uticaja na okolinu.

Kada nam rezultati omogućavaju jasno planiranje cjelokupnog sistema, odlučni smo svu pozornost sistema kvaliteta i upravljanja okolinom, usmjeriti u slijedeće okvirne ciljeve:

 • dostizati planirane ciljeve kvaliteta i ciljeve upravljanja okolinom,
 • realizirati proizvode i procese bez grešaka, neusklađenosti i reklamacija,
 • primjeniti relevantne zakonske propise i HACCP sistem,
 • izgraditi mehanizme za preventivnu identifikaciju i djelovanje na greške kao i blagovremeno otklanjanje istih u slučaju njihovih pojava,
 • kod poslovnih partnera osigurati i zadržati status ” sposobnog i provjerenog partnera ” i na taj način biti najuspješniji proizvođač, odnosno lider na tržištu BiH uz stalno povećanje izvoza,
 • osposobljavati i motivisati uposlenike za kvalitetniji rad, utvrđivanje odgovornosti svakog uposlenika za obavljene aktivnosti,
 • čuvati zdravu i sigurnu okolinu primjenom zahtjeva ISO 14001:2005.

U namjeri dostizanja dugoročnih poslovnih ciljeva obavezujemo se da ćemo upoznati sve uposlenike sa politikom kvaliteta i politikom zaštite okoline, zatim poštivati sve što je propisano politikom kvaliteta i politikom zaštite okoline, kao i ostalim dokumentima sistema i HACCP – a kroz:

 • provođenje planiranih godišnjih mjerljivih ciljeva kvaliteta i upravljanja okolinom,
 • periodično analiziranje i ocjenjivanje realizacije procesa,
 • poduzimanje mjera na temelju rezultata ocjene realizacije procesa i eventualno utvrđenih odstupanja od utvrđenih sistema,
 • dokumentiranje sistema kvaliteta i upravljanja okolinom u cilju poboljšanja i dokazivanja usklađenosti,
 • prilagođavanje ciljevima, kako bi sistem kvaliteta i upravljanje okolinom postali što učinkovitiji,
 • upoznavanje javnosti na transparentan način sa našim odlukama vezanim za zaštitu okoline i analiziranje kritika javnosti.

Sarajevo, 17.05.2006. godine

DIREKTOR
Ibrahim Smajlagić