Izjava: Oslobođenje

intervju_rusmir

Često se govori da u BiH vlada nepovoljno okruženje i da se strani investitori ne odlučuju da ovdje ulažu.

Kako se domaći investitiori odluče da ovdje ulože svoj novac?

Šta karakteriše poslovno okruženje koje bi bilo po mjeri domaćim investitorima?
Prilike, po mom mišljenju, nikad nisu bile bolje za investicije. AS GROUP u jednom kratkom period je imala ukupno 12 uspješnih akvizicija, a posljednje dvije velike investicije koje mogu služiti za primjer i na koje smo veoma ponosni su bile su u Vispak d.d. Visoko i Klas d.d. Sarajevo. Smatram da, ako je kriza šansa, sada je najbolji trenutak da se investira. Pri tome bi trebalo imati nekoliko stvari na umu. Najprije prepoznati pravu ideju. Naša ideja vodilja je investisirati u brandove.

Nije dovoljno investirati, već investirati sa smilom. AS GROUP je kompanija koja u ovom trneutku ima najveći broj veoma jakih brandova u prehrambenoj industriji. Bitno je investirati u ljude, njihovu edukaciju.

Svaku investiciju trebaju pratiti sposobni kadrovi i menadžeri. Duh socijalizmama koji je još uvjiek prisutan, jedan je od glavnih kočničara svakoj zdravoj i tržišno rijentiranoj investiciji, tako da bi u cjelini trebalo više pažnje posvetiti privatnoj inicijativi kao takvoj. Zatim, potrebno je posložiti sve bitne parametre na tržištu, od proizvodnje do smislenog komuniciranja. Strateški ciljevi se trebaju definirati, jer na taj način investicija dobija puni smisao i svoju poziciju na tržištu. I na koncu, veoma je bitan ambijent u okviru kojeg se investira.

Gotovo fascinantno zvuči podatak da Bosanci i Hercegovci na bankama drže preko 8 milijardi maraka. Umjesto da investiraju, građani su nesigurni i rađe povjeravaju bankama vlastiti novac na čuvanje. Vjerujem da je za to dobrim dijelom zaslužna priča koju svakodnevno slušamo prevenstveno u medijima kako ovdje ništa ne valja i kako domaća proizvodanja nema šansu da uspije.

To naravno nije tačno. U BiH je veoma mnogo pozitivnih primjera, i smatram da ukoliko bi im se dalo na značaju i prosotru, da bi to potaklo mnoge ove ljude koji drže kapital oročen u bankama, da ga investiraju u biznise koji će njima samima donijeti puno veću zaradu, a i cijeloj zajednici.